Home

verwacht logo grijs 2

EEN TUSSENSTAND VAN DE HAAGSE STADSONTWIKKELING IN TRANSITIE.De praktijk van de stadsontwikkeling wordt anders. Zoveel mogelijk bouwen tegen een zo laag mogelijke prijs is niet meer mogelijk. De economische crisis heeft veel bouwprojecten stilgelegd. In de stadsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ ligt de uitdaging in het toevoegen van waarde aan de bestaande leefomgeving. Wat levert het op, ook op de lange termijn? Een aanpak met een andere verhouding tussen overheid, markt en burger. Een zoekproces naar continuïteit, waarde creatie, synergie en zichtbaarheid. Naar zelfredzame initiatieven met een gezond business model en gedragen door de stad. Het gaat om een fundamentele verandering waarin rollen verschuiven en iedereen moet bewegen.

Ook Den Haag zoekt nieuwe manieren om eigen stad te blijven ontwikkelen. De Haagse gemeente werkt toe naar een ‘attractieve stad’ met een nieuw verdienmodel. Zij wil graag faciliteren, maar de samenleving moet het zelf doen. Het gaat om complexe opgaven, zonder heldere organisatie en budget. Een ander speelveld met nieuwe spelers. Het aantal initiatiefnemers groeit. Zij experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe rollen en financiering. Den Haag ‘nieuwe stijl’, hoe gaat dat?

Buro Room neemt een tussenstand op. Het afgelopen jaar brachten we initiatieven in kaart en ontrafelde de organisatie. We verbonden ervaringen van pionierende Haagse burgers en ondernemers met een analyse op schaal van de stad.

* Welke belemmeringen komen pionierende bewoners en ondernemers tegen bij de ontplooing van hun initiatief?
* Wat is nodig om een succesvol initiatief in het Haagse te kunnen starten en te stabiliseren?
* Hoe kunnen we belemmeringen wegnemen?
* Hoe kan een faciliterende gemeente daarbij helpen?

De resultaten zijn verwerkt tot een kaartenatlas Den Haag ‘nieuwe stijl’ en aandachtspunten voor het versnellen van deze transitie naar een ‘attractieve stad’.
Dit onderzoek geeft inzicht in de Haagse stadsontwikkeling ‘nieuwe stijl’. In de aspecten van de stad als organisatie in transitie en hoe zij kunnen bijdragen een duurzame ontwikkeling.

Binnenkort vindt u hier de resultaten van deze verkenning.